Molekulárny vodík ako nový antioxidant

Prehľad výhod vodíka pre medicínske aplikácie

Molekulárny vodík (H2 ) 2 reaguje s vysoko reaktívnymi oxidantmi, ako je hydroxylový radikál (  OH) a peroxynitrit (ONOO  ) vo vnútri buniek. 

H2 . je možné monitorovať H2  špecifickou elektródou alebo plynovou chromatografiou .  2 sa považovalo za inertné a nefunkčné v bunkách cicavcov . 

Tento koncept sme prevrátili demonštrovaním, že vodík má niekoľko výhod vykazujúcich výrazné účinky na lekárske aplikácie: je dostatočne mierny, aby nenarušil metabolické redoxné reakcie , ani neovplyvnil signalizáciu reaktívnymi formami kyslíka. Preto by nemal mať žiadne alebo ak, tak len malé nepriaznivé účinky. 

Vodík nepriamo znižuje oxidačný stres reguláciou expresie rôznych génov. Okrem toho reguláciou génovej expresie vodík rýchlo difunduje do tkanív a buniek
 a vykazuje účinné účinky. Preto sme navrhli potenciál H2 na preventívne
a terapeutické aplikácie. 

Existuje niekoľko spôsobov, ako prijímať alebo konzumovať H2 : vdychovanie plynného H2 , pitie vo vode rozpusteného H2 (vodíková voda ), vstrekovanie fyziologického roztoku rozpusteného H2 (H2 – fyziologický roztok), kúpanie H2 alebo kvapkanie. H2  fyziologický roztok na oči. 

Nedávne publikácie odhalili, že okrem priamej neutralizácie vysoko reaktívnych oxidantov, H2 funguje ako protizápalová, antialergická a antiapoptotická molekula
a stimuluje energetický metabolizmus. Okrem pribúdajúcich dôkazov získaných modelovými pokusmi na zvieratách sa vykonali alebo prebiehajú rozsiahle klinické vyšetrenia. Pretože väčšina liekov špecificky pôsobí na svoje špecifické ciele, zdá sa, že H2 sa líši od bežných farmaceutických liekov. Vďaka svojej veľkej účinnosti
a nedostatku nežiaducich účinkov má H2 potenciál na klinické aplikácie pri mnohých chorobách .

Zdroj https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0076687914001037